POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

  • Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego www.iswapgsm.pl.
  • Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.
  • Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

II. Administrator danych

Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest Dominik Cekliniak, adres: Łosie 86A, 38-312 Łosie, NIP: 7382170146, REGON: 525106290, adres poczty elektronicznej: kontakt@iswapgsm.pl.

III. Cel zbierania danych osobowych

  • Dane osobowe wykorzystywane są w celu:
    • rejestracji konta i weryfikacji tożsamości Użytkownika,
    • umożliwienia logowania do Serwisu,
    • realizacji umowy dotyczącej usług i e-usług,
    • komunikacji z Użytkownikiem (livechat, formularz kontaktowy itp.)
    • wysyłki newslettera (po wyrażeniu zgody Użytkownika na jego otrzymywanie),
    • prowadzenia systemu komentarzy,
    • świadczenia usług społecznościowych,
    • promocji oferty Administratora,
    • marketingu, remarketingu, afiliacji,
    • personalizacji Serwisu dla Użytkowników,
    • działań analitycznych i statystycznych,
    • windykacji należności,
    • ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi.
  • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, NIP.

V. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:

  • gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu,
  • gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.

W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej).

VI. Udostępnianie danych osobowych

  • Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem np. firmom obsługującym e-płatności, firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym.
  • Dane osobowe Użytkowników nie będą/będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

VII. Prawa Użytkowników

  • Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).
  • Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres [adres e-mail].
  • Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania.
  • Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).

VIII. Pliki cookies

  • Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych.
  • Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym.
  • Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

  • Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.
  • Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody.

X. Postanowienia końcowe

  • Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.
  • Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie.
  • W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.

NA SKRÓTY

GODZINY OTWARCIA

8:00-17:00

 

8:00-17:00

 

8:00-17:00

 

8:00-17:00

 

8:00-17:00

 

10:00 - 15:00

 

Nieczynne

Poniedziałek 

 

Wtorek

 

Środa 

 

Czwartek

 

Piątek

 

Sobota 

 

Niedziela

 

KONTAKT

Dominik Cekliniak "iSwap"

 Łosie 86A

 38-312 Łosie

 NIP: 7382170146

 

tel. +48 574 656 767

kontaktiswap@gmail.com